line
 
line
 
line
 
 
 
 
line
 
line
 
line
 
 
line
 
line

 

     
 

ค่าแฟรนไชส์

ค่าแฟรนไชส์ 47,000 บาท
ค่าแฟรนไชส์ 58,000 บาท
ค่าแฟรนไชส์ 70,000 บาท
กรณีมีที่ขายในห้างให้ด้วย

  อุปกรณ์ที่จะได้รับ

  1. โต๊ะขาย (Kiosk) พร้อมป้าย
  2. เตาปิ้งสแตนเลสระบบแก๊สและ มิเตอร์วัดความร้อน
  3. ชามอ่างสแตนเลสใส่น้ำเชื่อม
      สูตร "ร.ศ.๑๑๒"
  4. น้ำเชื่อมสูตร "ร.ศ.๑๑๒" ฟรี 5 แกลลอน
  5. ถุงใส่กล้วยพร้อมถุงหิ้วพิมพ์ชื่อและ 
     LOGO "ร.ศ.๑๑๒"
  6. อุปกรณ์การขายอื่นๆ ครบชุด

 อุปกรณ์ที่จะได้รับ

  1. โต๊ะขาย (Kiosk) พร้อมป้าย
  2. เตาปิ้งสแตนเลสระบบไฟฟ้า
      และมิเตอร์วัดความร้อน
 3. ชามอ่างสแตนเลสใส่น้ำเชื่อม
     สูตร "ร.ศ.๑๑๒"
  4. น้ำเชื่อมสูตร "ร.ศ.๑๑๒" ฟรี 5 แกลลอน
  5. ถุงใส่กล้วยพร้อมถุงหิ้วพิมพ์ชื่อและ
      LOGO "ร.ศ.๑๑๒"
  6. อุปกรณ์การขายอื่นๆ ครบชุด

 อุปกรณ์ที่จะได้รับ

  1. โต๊ะขาย (Kiosk) พร้อมป้าย
  2. เตาปิ้งสแตนเลสระบบไฟฟ้า
      และมิเตอร์วัดความร้อน
 3. ชามอ่างสแตนเลสใส่น้ำเชื่อม
     สูตร "ร.ศ.๑๑๒"
  4. น้ำเชื่อมสูตร "ร.ศ.๑๑๒" ฟรี 5 แกลลอน
  5. ถุงใส่กล้วยพร้อมถุงหิ้วพิมพ์ชื่อและ
      LOGO "ร.ศ.๑๑๒"
  6.อุปกรณ์การขายอื่นๆครบชุด

การฝึกอบรม : จัดอบรมการทำจนกว่าจะขายได้ (ครั้งละไม่เกิน 3 คน) เนื่องจาก "ร.ศ.๑๑๒"ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น จึงมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ห้ามเพิ่มเตาด้วยตนเอง
- ห้ามดัดแปลงหรือปรุงเพิ่มในส่วนของน้ำเชื่อมสูตร "ร.ศ.๑๑๒"
- การย้ายสถานที่ขายต้องแจ้งก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแข่งขันกันเอง
- จะต้องสั่งซื้อน้ำเชื่อมสูตร "ร.ศ.๑๑๒" และุถุงใส่กล้วยจากผู้ขายเท่านั้น
- หากจะมีการขายสินค้าอื่นนอกเหนือจากกล้วยปิ้งต้องแจ้งทางบริษัทก่อน

 

 

 

 

 

 
 

 
     
 

 
   
:: Copyright 2005 @ banana112.com. All rights reserved. ::
Contact  webmaster@banana112.com  :: Power by