line
 
line
 
line
 
 
 
 
line
 
line
 
line
 
 
line
 
line

 

     
 

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน "กล้วยปิ้ง ร.ศ.๑๑๒ สูตรน้ำผึ้งอบเทียนหอม" ได้จัดทำตารางให้ทราบถึงความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน (กำไร) ไว้เพียง 3 กรณี สำหรับการขาย 1 เตา

สมมติฐานที่ใช้ประกอบในการคิดคำนวณ
1. กล้วยหนึ่งหวีมีประมาณ 15 ใบ หวีละ 14 บาท (บวกลบ 1 บาท)
2. น้ำเชื่อมแกลลอนละ 350 บาท
3. ค่าเช่าหน้าร้านประมาณ 5,000 บาท/เดือน
4. พนักงานขายวันละ 200 บาท (กรณีไม่ได้ขายเอง)

กรณีขายนอกห้าง

 
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
ขายได้ (ถุง)
70 ถุง
100 ถุง
150 ถุง
จำนวนผู้ซื้อเฉลี่ย (บางคนซื้อมากกว่า 1 ถุง)
50 คน
70 คน
100 คน
จำนวนเงินที่ขายได้ (ถุงละ 20 บาท)      (1)
1,400 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท
ต้นทุน - กล้วย / ใบ
280 ใบ
400 ใบ
600 ใบ
เป็นเงิน (ใบละ 87 สตางค์)                  (2)
244 บาท
348 บาท
522 บาท
น้ำเชื่อมกล้วย (ตกถุงละ 2.90 บาท)      (3)
203 บาท
290 บาท
435 บาท
ถุงพลาสติก / แก๊ส                            (4)
100 บาท
140 บาท
214 บาท
กำไรขั้นต้นต่อวัน (1-2-3-4)
853 บาท
1,222 บาท
1,829 บาท
กำไรขั้นต้นต่อเดือน (30 วัน)
25,590 บาท
36,660 บาท
54,870 บาท
หัก ค่าเช่าต่อเดือน
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
หัก ค่าจ้างคนขาย 1 คน ต่อเดือน
6,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท
กำไรสุทธิ
14,590 บาท
25,660 บาท
43,870 บาท

หมายเหตุ

- ในตัวอย่างเป็นกรณีที่จ้างคนขายและเช่าสถานที่ขาย
- ในกรณีที่มีสถานที่และขายเองจะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้

กรณีที่ขายในห้าง
ตารางคำนวณประมาณการขายและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

 
รายละเอียดสินค้า
 
กล้วยปิ้ง (ชุด)
ข้าวโพดปิ้ง (ฝัก)
มันปิ้ง (ชิ้น)
รวมจำนวนเงิน
  (1 ชุด มี 4ไม้) (1ฝักห่อฟอยด์) (1 ชิ้น)  
จำนวนชุดที่ขายได้ต่อวัน
55
35
45
ราคาต่อหน่วย (บาท)
25.00
19.00
30.00
รวมยอดขาย
1,375.00
665.00
1,350.00
3,390.00
หัก:ค่าเปอร์เซ็นต์ห้าง 25% ของยอดขาย
343.75
166.25
337.50
847.50
รวมยอดขายสุทธิ
1,031.25
498.75
1,012.50
2,542.50
หัก : ต้นทุนสินค้า
  กล้วย/ข้าวโพด/มัน
187.00
140.00
472.50
น้ำเชื่อมกล้วยปิ้ง/มันปิ้ง
159.50
-
157.50
อื่นๆ
27.50
17.50
22.50
รวมต้นทุนสินค้า
374.00
157.50
652.50
1,184.00
กำไรขั้นต้น
657.25
341.25
360.00
1,358.50
หัก : เงินเดือนพนักงาน/ค่าจัดการ
300.00
กำไรสุทธิต่อวัน
1,058.50
กำไรสุทธิต่อเดือน
31,755.00
หมายเหตุ : สมมติฐานที่ใช้ประกอบด้วย
1. กล้วย 1 หวี มีประมาณ 14-16 ลูก ราคาหวีละ 14 บาท (บวกลบ 1 บาท)
2. น้ำเชื่อมสูตร ร.ศ.๑๑๒ ราคา 350 บาท ต่อ 1 แกลลอน 4 ลิตร
3. ค่าจ้างพนักงานขาย (กรณีไม่ได้ขายเองและค่าจัดการ วันละ 300 บาท)

! โปรดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามสมมติฐานโดยละเอียดด้วยตนเอง

 

 

 
     

 
   
:: Copyright 2005 @ banana112.com. All rights reserved. ::
Contact  webmaster@banana112.com  :: Power by